2015-07-15

Externa nyheter

EU-kommissionen föreslår reformer på klimat- och energiområdet

Europeiska kommissionen presenterade den 15 juli ett paket med två lagförslag på klimat- och energiområdet. Förslagen handlar om en översyn av EU:s system för handel med utsläppsrätter och en uppdatering av EU:s energimärkning av produkter. Kommissionen lanserade också en offentlig konsultation för en ny design för den europeiska energimarknaden samt ett meddelande om slutkundsmarknaderna. Båda med fokus på elsektorn.

Läs hela