2020-05-12

Externa nyheter

EU-kommissionen vill införa central finansieringsfond för förnybar energi

EU-kommissionen vill utveckla en gemensam finansieringsmekanism för förnybara energiprojekt. Syftet är att utnyttja EU-ländernas förnybarhetsresurser på ett mer kostnadseffektivt sätt och skynda på EU:s arbete med att nå nollutsläpp till 2050.

Läs artikeln från Energimarknaden