2014-11-05

Externa nyheter

EU-kommissionens åtgärder för att trygga den europeiska energiförsörjningen är otillräckliga

Capgeminis årliga rapport om Europas energimarknad, European Energy Market Observatory (EEMO), visar att den europeiska gas- och elmarknaden fortsätter att vara väldigt orolig. För att möta den här situationen har EU-kommissionen definierat nya mål och regler, vilka dock förblir otillräckliga för att återställa stabilitet och hållbarhet på marknaderna, konstaterar det här årets EEMO. I år är elförsörjningen hotad i delar av Europa, med ännu större risk för hotad elförsörjning 2015. Dessutom kommer även gasförsörjningen att hotas om den geopolitiska situationen mellan Ryssland och EU förblir spänd. Trots komplexiteten har den finansiella situationen stabiliserats för de flesta energislag.

Läs hela