2020-09-17

Externa nyheter

EU-kommissionens ordförande vill skärpa klimatmålen

EU borde öka sitt mål för utsläppsminskningar 2030, sade kommissionens ordförande Ursula von der Leyen i sitt anförande-tal på onsdagen. Hon uppmanade medlemsländerna att gå med i att främja Green Deal under återhämtningsansträngningen för Covid-19, i den massiva ekonomiska översyn som nu görs av klimatplanen.

Läs artikeln från Energywatch.