2021-04-23

Externa nyheter

EU-länderna har enats om nya klimatmål

EU-länderna har kommit överens om en ny klimatlag, rapporterar AFP.

Koldioxidutsläppen ska minska med minst 55 procent till 2030. Ett delmål fram till det stora målet mot nollutsläpp år 2050.

Läs artikeln från Omni.