2020-02-12

Externa nyheter

EU-ländernas klimatarbete får kritik

Flera EU-länder har ännu inte lämnat in sina nationella energi- och klimatplaner. De skulle varit inne innan årsskiftet och är en viktig del av arbetet med att nå EU:s klimatmål.

Både EU-kommissionen och oberoende forskningsinstitut underkände medlemsländernas första utkast i höstas. Bland annat för att det görs för lite för att ta bort alla klimatskadliga skattelättnader som finns för fossila bränslen.

Läs artikeln från SR.