2014-02-28

Externa nyheter

EU måste vara ambitiöst och dra nytta av kommunernas potential i sitt energi- och klimatramverk

Brev till statsministern , IT- och energiministern och miljöministern från föreningen Klimatkommunerna.

Bäste Fredrik Reinfeldt, Anna-Karin Hatt och Lena Ek.

EU debatterar just nu hur ramverket för energi- och klimatpolitik ska se ut efter 2020. Om EU ska fortsätta vara en trovärdig världsledare inom området, och om vi ska kunna nå Europeiska rådets åtagande att minska växthusgasutsläppen med 80-95 % till 2050, krävs att ambitionerna förblir fortsatt höga efter 20-20-20-paketet. Detta är ett utmärkt tillfälle att förverkliga EU:s klimat- och energimål genom en mängd olika åtgärder på lokal nivå, och samtidigt förbättra livskvaliteten för medborgare och stärka EU:s konkurrenskraft.

Läs hela