2019-03-18

Externa nyheter

EU-parlamentet strävar mot skärpta klimatmål

Strategierna för att nå ett klimatneutralt EU år 2050 måste skärpas. Det anser Europaparlamentet, som röstat fram en plan för hur utsläppen ska minska.

Europaparlamentet antog resolutionen om hur EU ska minska utsläppen av växthusgaser och nå sina klimatmål för år 2050 med 369 ja-röster, mot 114 nej-röster. 40 röster lades ner.

Resolutionen, som inte är bindande, betonar bland annat att man måste skärpa och anpassa de kortsiktiga klimatmålen till år 2030.

Bland annat höjs målet för minskade utsläpp fram till år 2030. Tidigare var målet 40 procent minskade utsläpp, som nu ökas till 55 procent…

Artikel i Kristianstadbladet.