2013-05-16

Externa nyheter

EU-pengar blir grönare

I dag har regeringen fattat beslut om att utarbeta förslag till åtta regionala strukturfondsprogram och ett nationellt regionalfondsprogram. Jämfört med nuvarande period kommer det att ske en procentuell fyrdubbling av medel till gröna investeringar.

Läs hela