2021-04-16

Externa nyheter

Eurobar- ett europeiskt samarbete för havsbaserad vindkraft

Sju transmissionsnätsoperatörer (TSO:er) har undertecknat ett samarbetsavtal för lansering av Eurobar, ett initiativ för sammankoppling av havsbaserade vindkraftsparker i hela Europa. Målet med Eurobar är att effektivt och säkert integrera havsbaserad vindkraft i det europeiska transmissionsnätet. Utgångspunkten är nuvarande regleringar och anläggningsprojekt (t.ex. radiella anslutningar) som på sikt kan utvecklas till ett sammanlänkat maskat nät liknande det som finns på land. För att uppnå detta är internationella standarder för teknik och gränssnitt en nyckelaspekt.

Läs pressmeddelandet från SVK.