2011-04-20

Externa nyheter

EurObserv’er: Spanien europamästare i vindkraftsproduktion

Trots att Tyskland har fler vindkraftverk och mer installerad effekt är Spanien det land i Europa som producerar mest el från vindkraft.  Tack vare bättre vindlägen och modernare vindkraftverk slog Spanien europeiskt rekord i vindkraftsproduktion under 2010.  Spanska vindkraftverk producerade nästan 43 TWh el jämfört med Tysklands 36,5.  I sammanhanget ligger Sverige ligger i lä med sina 3,5 TWh, trots att vi har bland de bästa förutsättningarna för vindkraft i Europa.

Läs rapporten från EurObserv’er här