2020-10-08

Externa nyheter

Europaparlamentet vill se kraftigt minskade utsläpp

Europaparlamentet vill se en minskning av utsläppen i Europa med 60 procent fram till 2030 som en del i EU:s klimatlag. Det är en kraftig skärpning mot de 40 procent som gäller i dag. Dessutom vill de ha bindande mål för medlemsländerna att bli klimatneutrala.

– Jag är otroligt glad för att ha fått stöd för en minskning av utsläppen med 60 procent, det är ett väldigt starkt mandat inför de fortsatta förhandlingarna, säger Jytte Guteland, (S), som är parlamentets huvudförhandlare för klimatlagen.

Läs artikeln i DN.