2011-06-13

Externa nyheter

Europas energisystem inför stora förändringar

Inom tio år kommer många länder i Europa att ha byggt ut sin vind- och solenergi så mycket att det skapar stora problem för de kraftnät som fördelar elektriciteten till konsumenterna. Att hantera den oregelbundna energin blir en nyckelfråga för framtidens energisystem, som måste börja hanteras redan nu.

Läs hela