2012-02-06

Externa nyheter

Europas vindkraft växer stadigt

Den samlade energin från vindkraftverk i Europa ökade med 21,4 procent under 2011, meddelar EWEA, Europas organisation för vindkraft. 9 616 megawatt vindkraftsel tillkom våra nät och Europa producerar nu sammanlagt 93 957 megawatt elektricitet från vindkraft.

Statistik från EWEA

Läs hela