2015-04-20

Externa nyheter

Europeiska Kommissionen stödjer 20 vindkraftsparker

Europeiska Kommissionen har nu godkänt stöd för 20 stycken havsbaserade vindkraftsparker i Tyskland. Kommissionen drog slutsatsen att projekten skulle främja EU-målen om energi och miljö.

Läs hela