2016-09-07

Externa nyheter

Europeiskt projekt förlänger livslängden på turbiner

Projektet syftar till att förbereda en design av förbättrade vindkraftsturbiner för att minska kostnaderna kring produktionen av el från vindkraft.

Läs mer