2012-05-23

Externa nyheter

Europeiskt samarbete viktigt för vindkraften

För att ge förutsättningar för fortsatt utveckling av förnybar energi i Europa, så måste takten i utbyggnaden av elnäten hänga med. Det sa Yvonne Fredriksson, generaldirektör för Energimarknadsinspektionen, på Nationella Vindkraftkonferensen i Kalmar.

Läs hela