2015-05-29

Externa nyheter

EU:s energiunion sätter gränser för energikommissionen

Energikommissionen har ett fått utmanande uppdrag, att skapa ett långsiktigt hållbart energisystem för Sverige baserat på bred politisk enighet. Detta är en utmaning i sig. Men Energikommissionens uppgift är mer komplex än så; det är inte bara svenska förhållanden som berörs, också EU:s energipolitik och ambitioner måste tas i beaktande, inte minst det senaste utspelet från EU att skapa en europeisk Energiunion.

Läs hela