2019-11-13

Externa nyheter

EU:s finansministrar vill fasa ut fossila investeringar

EU:s fi­nans­mi­nist­rar säger i ett gemensamt uttalande att unionen borde fasa ut fi­nan­sie­ring för projekt inom olja, gas och kol. Förra året in­ve­ste­ra­de EU-banken EIB två miljarder euro i fossila projekt.

Det är första gången som fi­nans­mi­nist­rar­na har ställt sig bakom en de­kla­ra­tion för att stoppa alla in­ve­ste­ring­ar i fossil energi. Tidigare har de uttalat sig om kol­kraft­verk specifikt, men nu in­klu­de­rar de alltså alla fossila ener­gikäl­lor.

Läs artikeln från Supermiljöbloggen