2014-03-05

Externa nyheter

EU:s framtida klimat- och energipolitik diskuterades

Energiministrarna i EU höll en policydebatt om ramverket för klimat och energi för åren 2020-2030. Sverige stöder förslaget om att klimatutsläppen ska minska med 40 procent och att minst 27 procent ska komma från förnybar energi till 2030. It- och energiminister Anna-Karin deltog i rådsmötet i Bryssel den 4 mars.

Läs hela