2015-09-18

Externa nyheter

EU:s klimat- och miljöministrar enade om en stark linje inför Paris

På ett extrainsatt miljörådsmöte idag enades EU:s medlemsländer om sin gemensamma förhandlingslinje inför klimatmötet COP21 i Paris senare i år. De antagna slutsatserna ger EU ett mandat att vara pådrivande för ett ambitiöst och långsiktigt hållbart avtal som binder alla länder vid ett starkare klimatarbete.

Läs hela