2020-12-06

Externa nyheter

EU:s största oljeland stänger kranen

Danmark kommer inte att leta efter mer fossila bränslen i Nordsjön. I stället ska all utvinning ha upphört senast 2050, enligt ett beslut i folketinget.

Landets klimatmål innebär minskade utsläpp med 70 procent fram till 2030 och klimatneutralitet 2050.

Läs artikeln från Dagens Näringsliv.