2012-02-13

Externa nyheter

EU:s vindkraft över sex procent av elanvändningen

I EU installerades 9 616 MW vindkraft under 2011, vilket var ungefär lika mycket som under 2010, enligt statistik från den europeiska vindkraftorganisationen EWEA. EU:s vindkraft motsvarar nu 6,3 procent av elanvändningen i EU, medan vindkraften i Sverige motsvarar 4,4 procent av den svenska elanvändningen.

Mest vindkraft installerades i Tyskland, 2 100 MW, följt av Storbritannien, Spanien, Italien, och Frankrike. Sverige kommer på sjätte plats med 754 MW installerad vindkraft under 2011 .

– Utbyggnaden har tagit ordentlig fart i Sverige, men det är fortfarande långt kvar till nivåerna i de stora vindkraftsländerna, säger Annika Helker Lundström, vd i Svensk Vindenergi.

Vid utgången av 2011 fanns det totalt 93 957 MW vindkraft i EU, en ökning av den samlade kapaciteten med elva procent under det senaste året. Under ett normalt vindår kan vindkraften i EU producera 204 TWh el (181 TWh 2010), vilket motsvarar 6,3 procent av elanvändningen i EU (5,3 procent 2010).

Globalt installerades 41 000 MW vindkraft under 2011. Totalt finns det nu 238 000 MW vindkraft i världen, en ökning med 21 procent jämfört med föregående år, enligt statistik från den internationella vindkraftorganisationen GWEC.

Mest vindkraft installerades i Kina (18 000 MW), följt av USA och Indien. På den globala listan hamnar Sverige på tionde plats.

EWEA:s pressmeddelande och rapport

GWEC:s pressmeddelande