2018-03-13

Externa nyheter

Evigt tjat emot vindkraft

De flesta insändare och röster som gör sig hörda verkar vara utländska personer som flyttat hit för att leva på turism. Någon skriver att tyskar och holländare inte vill ha vindkraftsparker. Tror väl inte det är upp till dessa att bestämma. Att dra fram allt negativt som skulle inverka på turismen är helt fel, anser jag. Det kan till och med bli så att det blir mer lättgängligt ut i skogarna men vill man inte vara just där kraftverken står så finns det så oändligt mycket mer mark. Bär, svamp och djurliv återkommer överallt och det tar inte så lång tid.

Läs mer här