2012-06-27

Externa nyheter

EWEA: Ny europeisk rapport visar på vindkraftens samhällsnytta

Huvudbudskapet i rapporten Green Growth är att investeringar i vindkraft är ett effektivt verktyg för att skapa sysselsättning och ge den sargade ekonomin i Europa en välbehövlig vitamininjektion. Nya förnybarhetsmål skulle dessutom ge extra fart åt denna gynnsamma utveckling.

Rapporten bygger på beräkningar som gjorts i samarbete med konsultbyrån Deloitte. Under 2010 bidrog vindsektorn med 310 miljarder kronor till EU-ländernas sammanlagda BNP.  Mellan 2007 och 2010 växte branschens bidrag till ekonomin med 33 procent. Beräkningarna visar att denna utveckling kommer att hålla i sig under de kommande tjugo åren. Rapporten visar att närmare 250 000 européer är verksamma inom vindkraftsbranschen, branschen har dessutom vuxit kraftigt i en tid då Europa kämpar mot högre arbetslöshetssiffror.  

De kommande tjugo åren kommer sysselsättningen inom vindkraft öka explosionsartat. 2020 kommer 520 000 personer arbeta med vindkraft i Europa, denna siffra förväntas öka till nästan 800 000 under de kommande tjugo åren.  Vindkraftsbranschen är en ung bransch som präglas av snabb teknisk utveckling. Branschen satsar tre gånger så mycket på forskning och utveckling än genomsnittet för övriga industrisektorer, tack vara detta är europeiska vindkraftsföretag världsledande och intar en särställning på den globala marknaden.  Vindbranschen har utvecklats till att bli en stor exportindustri, total exporterade europeiska vindkraftsföretag produkter och tjänster för 84 miljarder kronor.

Rapporten har också studerat den ekonomiska nyttan för övriga delar av samhället som vindkraftssatsningar för med sig. Enligt beräkningarna så innebär en satsad krona på vindkraft att det uppstår en ekonomisk nytta om ytterligare nittio öre i övriga delar av samhället. Vindkraftsutbyggnaden har också bidragit till att EU-länderna stärkt sin försörjningstrygghet och besparat EU-medborgarna en merkostnad om 55 miljarder som import av bränslen annars hade kostat. Med ett ambitiöst förnybarhetsmål efter år 2020 kommer vindkraftsbranschen även i framtiden vara en stark drivkraft för ekonomisk tillväxt, jobbskapande och industriell utveckling.

EWEAs rapport Green Growth