2011-10-13

Externa nyheter

EWEA vill se utbyggda kraftnät

European Wind Energy Association (EWEA) för nu en kampanj med många andra föreningar, inklusive Businesseurope och Eurelectric för en inre marknad för el och det EU-omfattande kraftnät behövs för att leverera den.

Ansluta Irland till Frankrike, Storbritannien till Belgien och Tyskland till Sverige – via offshoreanläggningar och anslutningsanläggningar – det skulle kunna vara ett nytt nätverk av undervattenskablar som kan leverera el från där den skapas ute till havs till där den konsumeras.

Läs hela