2019-11-26

Externa nyheter

Expert: ”Näringslivet leder omställning – inte politiker”

Samtidigt som konsumenter kräver klimatsmarta varor måste företagen kunna tjäna på en grön omställning – där staten agerar ”möjliggörare”, enligt klimatexperten Johan Kuylenstierna.

Under måndagskvällen ägde Svenska Dagbladets klimatkonferens rum inför ett fullsatt Oscarsteatern i Stockholm. En av huvudtalarna var Johan Kuylenstierna, vice ordförande i Klimatpolitiska rådet och adjungerad professor vid Stockholms universitets institution för naturgeografi.

Han ser en ny trend där näringslivet tagit på sig ledarrollen i klimatomställningen – samtidigt som politiken har haft det svårt att driva omställningen framåt, berättar han i en intervju innan sitt tal.

Läs artikeln från SvD.