2012-05-04

Externa nyheter

Experten förklarar systemet med elcertifikat

Hur fungerar egentligen systemet med elcertifikat? Nils Andersson reder ut begreppen och det var hans utredning som 2001 på regeringens uppdrag lade grunden till dagens system.

Läs hela