2014-04-09

Externa nyheter

Expertlista inför klimatpanelen IPCC:s tredje delrapport

Söndag den 13 april presenterar FN:s vetenskapliga klimatpanel, IPCC, den tredje delrapporten i IPCC:s femte utvärdering av kunskapsläget (Assessment Report, AR5). Forskare från Chalmers är beredda att kommentera.

Därför har vi samlat nio forskare på Chalmers som har stor kunskap om de frågor delrapporten behandlar, i en egen expertlista. De kan kommentera det som avhandlas på klimatpanelens möte i Berlin i Tyskland. Därutöver finns många forskare på Chalmers som är experter på de olika tekniska metoder och system som kan begränsa eller förhindra utsläpp.

Läs hela