2012-03-01

Externa nyheter

Explosion av planerade vindkraftverk

 På bara några år har antalet vindkraftverk i Kronobergs län gått från några få till långt gångna planer på över 200 vindkraftverk. Det är en utveckling som länsstyrelsen inte kunde förutse för fem år sedan.

Läs hela