2011-11-21

Externa nyheter

Få djur skadas av vindkraftverken

Att fåglar och fladdermöss far illa där vindkraftsverk finns är ett av vindkraftmotståndarnas stora argument. Nu har dock en omfattande forskningsrapport publicerats som undersökt hur stor faran egentligen är. Med rätt planering, placering samt korta kraftverksstopp kan majoriteten av olyckorna undvikas.

Läs hela