2019-05-08

Externa nyheter

Få kvinnor söker sig till elbranschen

Elbranschen är en väldigt ojämställd bransch, bara två procent av elektrikerna är kvinnor och inom energibranschen är andelen 27%.

Samtidigt är det en bransch i utveckling och det finns det gott om jobb, idag saknas uppemot 10 000 elektriker, exempelvis.

Hör och läs hela nyhetsinslaget i SR.