2020-10-22

Externa nyheter

Få möjliga platser för vindkraft i Östergötland

Att det inte byggs mer vindkraft i Östergötland beror till stor del på Försvarsmaktens stoppområde. Holmens planerade vindkraftsatsning ligger strax utanför stoppområdet.

Om man tittar på en karta över Östergötland så ser man att vindkraftverken till stor del är koncentrerade till den västra länsdelen. Där står många verk som fått tillstånd för länge sedan, innan Försvarmakten införde sitt stoppområde för vindkraft. Stoppområdet har kommit till för att Försvarsmakten inte vill ha höga byggnadsverk som stör flygverksamhet.

Läs artikeln från Svt.