2018-04-20

Externa nyheter

Fåglar inte längre hinder för vindkraften enligt forskare

– Motsättningen mellan klimatmålen och miljölagstiftningen gör det nästan omöjligt att bygga ut vindkraften. I Norrköping har vi ju till och med varit med om att vindkraftsutbyggnad stoppats i ett område som klassas som riksintresse för vindkraft. Det är dags att sätta ned foten så att inte artskyddsförordningen hindrar mer utbyggnad, tycker Karin Jonsson (C) kommunalråd och ordförande för tekniska nämnden i Norrköpings kommun.

Förekomsten av havsörn framförs ofta som att det stoppar etablering av vindkraft. Jens Rydell, fladdermusforskare vid Lunds universitet berättade under seminariet att det är en falsk bild.

Läs mer här