2011-10-28

Externa nyheter

Fakta om elcertifikatsystemet och vindkraftens roll i energisystemet

Elcertifikatsystemet är ett teknikneutralt styrmedel för att öka andelen förnybar elproduktion i det svenska energisystemet. EU:s samarbetsmekanismer kan innebära utländska investeringar i svensk förnybar elproduktion, men påverkar inte ambitionsnivån i elcertifikatsystemet.

I Timbros rapport om vindkraft och elcertifikatsystemet och i debatten kring den rapporten presenteras ett antal faktafel. För att undvika framtida missförstånd kommer här några klargöranden från Energimyndigheten.

Läs hela