2012-10-30

Externa nyheter

Faktapromemoria – Strategi om förnybar energi

Faktapromemoria 2012/13:FPM14 – Strategi om förnybar energi 

Sammanfattning

Meddelandet ”Förnybar energi: en viktig faktor på den europeiska energimarknaden” (COM (2012) 271) presenterades av kommissionen den 6 juni. I meddelandet beskrivs hur förnybar energi håller på att utvecklas till en betydande energikälla genom den pågående snabba utvecklingen inom EU som understödjs av det starka EU-ramverket till 2020.

Läs hela