2018-08-24

Externa nyheter

Får man använda ursprungsmärkning i marknadsföringen av el?

Användningen av miljöargument är mycket vanlig i elbranschen. Men vad får man egentligen säga i sin marknadsföring av el? Det har debatterats senaste året i Konsumentverkets ärenden mot Polarbröds marknadsföring av sitt bröd – ”Bakat med egen vindkraft”.

Polarbröd – som fått stöd av Energimarknadsinspektionen, Energimyndigheten och Energiföretagen – har argumenterat att miljöargumenten kan baseras på ursprungsmärkning av el. Men Konsumentverket har trots detta ansett att Polarbröds marknadsföring varit vilseledande då de elektroner som de facto fysiskt förs in i bageriet blandas och därmed inte kan sägas vara vindkraft.

Läs mer här.