2017-11-01

Externa nyheter

Får tillstånd till luftledning från vindkraftverk i Avesta till Norberg

Vattenfall har fått tillstånd att dra en luftledning från vindkraftparken i Målarberget utanför Avesta till en av Vattenfalls befintliga ledningar i Norberg.

Läs mer här