2011-08-09

Externa nyheter

Färdig betong på rätt plats

Som en satsning för alla vindkraftsbyggen i landet lanserar företaget Smidesproffsen en helt ny betongfabrik. Den nya betongfabriken heter Elvira och är en multivågfabrik. I tillverkningsprocessen vägs de olika materialen upp enligt förutbestämda recept för att sedan transporteras via ett premixersystem ner i betongbilen där det blandas.

Läs hela