2018-12-19

Externa nyheter

Farhåga att materialen inte räcker till för ökningen inom sol- och vindkraft

Förväntningarna kring det ökade antalet sol- och vindkraftsanläggningar rimmar inte med tillgången på de metaller som kommer krävas för att möta efterfrågan. Det anser holländska forskare.

Alla är överens om att förnybar el från vind och solceller är nyckeln för att kunna bryta med fossila bränslen. En ny studie har tittat på vilka mängder av olika råmaterial som kommer behövas för att täcka den förväntade utbyggnaden av sol- och vindkraft. Svaret är att världens tillgångar inte är nog stora – med andra ord riskerar framtidens explosion inom förnybart att komma av sig.

I de komponenter som den förnybara elen kräver finns bland annat neodym, indium, praseodym, dysprosium och terbium. Forskare från Hollands myndighet för infrastruktur har gjort en kalkyl för vilka mängder av de här metallerna som förväntas behövas år 2050, detta för att kunna producera nog mycket solpaneler och vindkraftverk.

Läs hela artiklen i NyTeknik.

Prenumerera på våra inlägg

Ange din e-post nedan för att få ett meddelande när vi publicerar något nytt. Du kan avprenumerera när som helst.

Loading