2018-05-03

Externa nyheter

Farhågorna är starkt överdrivna

NL ställer anonymt ett antal frågor och en rad anklagelser. Det är svårt att samtala med någon som anonymt hukar i buskarna och som så aggressivt går till angrepp. Jag skall ändå göra ett ärligt försök, och granskar några av NL:s påståenden ett i sänder. NL tror inte att bygden främjas…

Läs mer här.