2018-04-23

Externa nyheter

Fart igen för vindkraften

Vindkraft har blivit mer lönsamt igen. I Östergötland väcks gamla ärenden till liv och just nu är planer uppe för nya beslut som rör Kinda och Ydre kommuner.

– Ja, det är en del som fått tillstånd för flera år tillbaka och som inte blivit uppförda. Och där har man i några fall gått in med en ny ansökan om att få bygga högre verk på de här platserna, säger Ola Lindén på länsstyrelsen i Östergötland.

Han jobbar med miljöprövningsärenden på länsstyrelsen och sitter med i miljöprövningsdelegationen som prövar ärenden om bland annat vindkraft.

I Ydre gäller det Grevekulla i sydvästra kommundelen. I Kinda gäller det en vindkraftspark i Gröningeområdet nära Horn som nu diskuteras igen.

Hör inslaget på Sveriges Radio