2017-01-25

Externa nyheter

Federley får ledande roll i EU:s klimatarbete

Fredrick Federley kommer att vara liberala ALDE-gruppens förhandlare i Europaparlamentet arbete med EUs omställning till förnybar energi. Förnybarhetsdirektivet är en del av det så kallade Vinterpaketet, med omfattande lagstiftning för att sätta och nå EUs energimål till 2030.

Läs mer här