2010-09-16

Externa nyheter

Fel i tidning Ny Teknik

I  Ny Teknik 15 september finns på sidan 5 ett diagram där det har skett en förväxling av färgerna på linjerna i diagrammet.

Ny Teknik lovar att komma in med en rättelse i nästa nummer.

Rätt diagram