2011-05-05

Externa nyheter

Fem svenska områden ska bidra till EU:s bevarande av biologisk mångfald

Regeringen har idag beslutat att föreslå fem marina områden i Sverige till EU:s nätverk av värdefulla naturområden, Natura 2000. Bland annat föreslås havsområdet Bratten i Västra Götalands län att ingå i nätverket.

Läs hela