2021-06-22

Externa nyheter

Finlands klimatpanel: Vindkraften kommer starkt och är förmånligare än kärnkraft

Den el Finland ska använda som energi inom några årtionden ska vara ren och inte skapa nya utsläpp. I ett solfattigt land som Finland är det vinden som blåser kraft.

– Om vi utgår från ett marknadsnära scenario där vi försöker få en kostnadseffektivitet på investeringarna ser det ut som att vindkraften stiger kraftigt i Finland, säger Peter Lund.

Läs mer på Svenska Yle