2015-03-09

Externa nyheter

Finsk vindpark använde fågelradar

Det finska företaget Suomen Hyotytuuli Oy vill använda sig av en speciell fågelradar vid sin planerade vindkraftpark Tahkoluoto för att undvika att kollidera med fåglar. Finska Suomen Hyotytuuli Oy’s vindkraftpark Tahkoluoto på 11 vindkraftturbiner kommer att använda sig av en speciell fågelradar för att undersöka nya sätt att undvika fåglar, eller eventuellt att vindkraftverken stannar när fåglar närmar sig.

Läs hela