2014-03-26

Externa nyheter

Fisken inte särskilt störd av vindmöllor

Vindkraftparken Lillgrund har bara en begränsad effekt på fisk och fiske. Det visar slutrapporten för de tre första driftåren. Det är Havs- och vattenmyndigheten som lämnat slutrapporten. Den visar att det inte skett några avgörande förändringar i artantal och artsammansättning vad gäller bottenlevande fisk inom den 4,6 kvadratkilometer stora vindkraftparken söder om Bron.

Läs hela