2012-04-23

Externa nyheter

Fladdermöss stoppar vindkraft

Den sällsynta fladdermusen Barbastella barbastellus, också kallad bredörad fladdermus eller mopsfladdermus, stoppar en vindkraftsutbyggnad på gränsen mellan Kristianstads och Östra Göinge kommuner.

Läs hela