2011-11-11

Externa nyheter

Fler aktörer ger billigare el

Det är en av slutsatserna i en färsk rapport som Expertgruppen för Miljöstudier presenterade vid ett seminarium under fredagen.  
Sven-Olof Fridolfsson och Thomas P. Tangerås har i sin rapport, Investeringar på elmarknaden – fyra förslag för förbättrad funktion, undersökt åtgärder som kan främja samhällsekonomisk effektivitet för investeringar på den svenska elmarknaden. Huvudbudskapet är att det skulle vara önskvärt med fler aktörer på marknaden och mer decentraliserade beslut, vilket skulle öka investeringsincitamenten.

Läs hela